Demo digitaalisesta työkalusta

Toteutetaan demo eli kokeiluversio digitaalisesta työkalusta laadullisen ja ilmiöpohjaisen tiedon keräämiseen, jakamiseen ja analysointiin Lapissa. Valitaan 2-3 ilmiötä, joiden ympärille demo rakennetaan. Testataan mahdollista ratkaisua, kerätään siitä käyttäjiltä kokemusta ja palautetta.

Ilmiöt ja tietomalli demolle

Ennen demon rakentamista, hankkeessa selvitetään mm. 

  • Mitä tietoa tarvitaan, mistä ilmiöistä?
  • Kuka tietoa tarvitsee, miten sitä haluttaisiin jakaa?
  • Kuinka paljon aikaa ja vaivaa tiedon jakamiseen oltaisiin valmiita käyttämään?

Tämän jälkeen me lappilaiset hyvinvointi- ja turvallisuustoimijat yhdessä valitsemme ilmiöt, jotka demolla toteutetaan. Valittava ilmiö vaikuttaa vahvasti siihen, kenellä tietoa on, minkälaista tieto on, miten sitä kannattaa kerätä, jakaa, mitä reunaehtoja sen jakamiselle ja käytölle on. Kevään 2024 Indikaattoreistä ilmiöihin -työpajat ovat avainroolissa ilmiöitä valittaessa. 

Demon rakentaminen

Demolle eli kokeiluversiolle digitaalisesta työkalusta rakennetaan ensin tarkka vaatimusmäärittely, sisältäen mm. riskien arvioinnin, ennen sen toteutusta. Toteutusta pyritään tekemään yhdessä käyttäjien kanssa siten, että kootaan kehittäjä/testaajaryhmä, jotka digitaalista työkalua omassa työssään käyttäisivät. Näin työkalusta tulee mahdollisimman käyttäjälähtöinen alusta saakka.

Demoa esitellään ja testataan laajasti myös muiden lappilaisen hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoiden kanssa toisella kierroksella Indikaattoreista ilmöihin -työpajoja. Siitä kerätään palautetta, kehitetään sitä tämän perusteella edelleen.

Hankkeen tuloksena syntyy demon lisäksi suunnitelmat ja suositukset jatkoon – olisiko tällaisesta työkalusta meille toimijoille hyötyä? Mitä pitäisi ehkä tehdä toisin? Kuka ottaisi työkalun kehitettäväkseen ja ylläpidettäväkseen?

Matkalla kohti demoa

Tilanne 06/2024 Demon rakentamisessa olemme edenneet ensimmäiseen toiminnalliseen malliin, jonka on toteuttanut meille opiskelijamme Onni Court. Hän toteutti mobiilisovelluksen konseptin alustavien vaatimusmäärittelyiden pohjalta Figma-sovelluksella. Käytettävissä...

Syksyllä 2023 tapahtunutta

Syksyllä 2023 hankkeen alkaessa perehdyimme erilaisiin materiaaleihin, vahvistimme verkostojamme ja työstimme askelmerkkejä kohti hankkeen tavoitetta.  Kartoitimme hyvinvointi- ja turvallisuustietoa tuottavat hyvinvointi- ja turvallisuustoimijat Lapin alueella ja...