Olemassa olevat digipalvelut ja ennakointitieto

Mitä digitaalisia palveluita jo on käytössä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tiedolla johtamisessa? Miten tekoälyä voisi hyödyntää? Minkälaisia globaaleja ennakointialustoja on, ja miten niitä voitaisiin hyödyntää Lapissa?

Olemassa olevat digitaaliset palvelut

Hankkeessa selvitetään, mitä digitaalisia palveluita ja alustoja on jo olemassa hyvinvointi- ja turvallisuustiedon jakamiseksi eri toimijoiden kesken – voisiko näitä hyödyntää tai niistä ottaa oppia myös tässä hankkeessa rakennettavaan demoon? Minkälaisia tekoälysovelluksia on jo olemassa, joita niinikään voisi demossa mahdollisesti hyödyntää? Mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet?

Hankkeessa toteutetaan kartoitus olemassaolevista digipalveluista ja tekoälysovelluksista demon rakentamista silmällä pitäen. Selvitys tullaan julkaisemaan näillä sivuilla sen valmistuttua. 

Miten ennakointialustaa voisi hyödyntää?

Kun tavoitteenamme Lapissa on entistä tehokkaampi resurssien käyttö ja päätösten teko, olisi tärkeää sekä hyödyntää kaikkea saatavilla olevaa tietoa jo ennen kuin ne näkyvät tilastoissa. Tästä syystä hankkeemme ja demo keskittyy nimenomaan laadulliseen, kokemusperäiseen, ja ns. hiljaiseen tietoon. Tämän lisäksi olisi hyvä entistä paremmin voida hyödyntää ennakointitietoa. Siksi hankkeessa testataan globaalin ennakointialustan hyödyntämistä hyvinvointi- ja turvallisuustiedolla johtamisen edistämiseksi. 

Ennakointialustasta saatava tieto on kaikkien lappilaisen hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoiden saatavilla. Tiedotamme verkostoamme laajasti, heti kun sellainen saadaan hankkeessa käyttöön.