Kevään 2024 tapahtumia

Toukokuussa olemme järjestäneet neljä (4) alueellista työpajaa, joissa esittelimme digitaalisen työkalun mobiilisovelluksen mallinnuksen, joka mahdollistaisi ilmiöpohjaisen laadullisen tiedon käsittelyn ja jakamisen. Mallinnus on toteutettu Fligma...

Keväthankien aikaan

Maaliskuussa työstimme kevään työpajoja ja aloitimme kyselyiden ja haastatteluiden analysointia, jotta voisimme hyödyntää niiden tuloksia kevään työpajoissa. Olemme rakentamassa digitaalisen työkalun demoa osallisuuteen ja nuorten hyvinvointiin liittyvien ilmiöiden...

Alkuvuoden tapahtumia

Tammikuussa 2024 hankimme laajasti eri organisaatioiden ja järjestöjen yhteystietoja ja lähetimme kyselyä hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoille sekä jaoimme kyselylinkkiä sosiaalisessa mediassa. Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tammikuussa keskityimme myös...

INDI-hanke

INDI -hankkeessa rakennetaan demo digitaalisesta työkalusta, joka helpottaisi lappilaisten hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoiden ilmiöpohjaisen tiedon jakamista, hyödyntämistä, ennakointia sekä laadullisella hyvinvointi- ja turvallisuustiedolla johtamista....