Mitä tarpeita Lapissa laadulliselle ja ilmiöpohjaiselle tiedolle on?

Demon rakentamista varten tarvitsemme tietoa myös siitä, mitä tarpeita Lapin hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoilla on laadulliselle ja ilmiöpohjaiselle tiedolle. Mitä tietoa tarvitaan, milloin sitä tarvitaan, missä muodossa sitä tarvitaan?

Mitä tietoa tarvitaan?

Kuten todettu, jotta voimme rakentaa demon digitaalisesta työkalusta kuvailevan eli laadullisen hyvinvointi- ja turvallisuustiedon keräämiseen, jakamiseen ja analysoimiseen, tarvitsemme ensin taustatietoja:

  • Mitä tietoa tarvitaan työssämme?
  • Mistä ilmiöistä?
  • Mitkä ovat niitä teemoja, jotka toistuvat eri toimijoiden kesken ja joista tarvitsemme lisää tietoa suunnataksemme resursseja tehokkaasti?
  • Miten tietoa haluttaisiin jakaa/saada?
  • Minkä verran siihen oltaisiin valmiita panostamaan aikaa?
  • Mitä reunaehtoja tiedon jakamiselle on?

Näitä kysymyksiä hankkeessa kysytään kyselyllä, haastatteluilla, asiantuntijaryhmämme avustuksella, sekä Indikaattoreista ilmöihin -työpajoilla. 

Mistä ilmiöistä tietoa tarvitaan?

Ennen demon rakentamista meidän pitää selvittää, mistä ilmiöistä lappilaiset hyvinvointi- ja turvallisuustoimijat tarvitsevat työssään tietoa. Mitä oikeastaan verkostona tarkoitamme ilmiöllä? Mitkä ovat sellaisia ajankohtaisia, riittävän rajattuja ilmiöitä, joiden ympärille voimme rakentaa digitaalisen työkalun kokeiluversion (demon) siihen liittyvän tiedon keräämiseksi, jakamiseksi, ja analysoimiseksi?

Ilmiöitä ryhdyttiin hankkeessa selvittämään jo yleisellä tasolla sen kyselyssä, aihetta tarkennetaan haastatteluissa ja tarkennetaan edelleen keväällä 2024 järjestettävissä verkostotyöpajoissa. Ne keskittyvät sen selvittämiseen, mitä tietoa ja erityisesti mistä hyvinvointi- ja turvallisuusilmiöistä tietoa työssämme tarvitsemme, jotta saamme kohdennettua resursseja tehokkaasti ja tehtyä parempia päätöksiä.

Indikaattoreista ilmiöihin -työpajat järjestetään seutukohtaisesti ja monitoimijaisesti, ole valmiina osallistumaan!