Mitä ja kenelle?

Demon rakentamista varten tarvitaan täsmätietoa siitä, keillä toimijoilla Lapissa on laadullista ja ilmiöpohjaista tietoa, jonka jakamisesta hyötyisi koko toimijakenttä. Yhtälailla on selvitettävä, minkälaista tietoa eri toimijoilla on, ja mitä ne voivat jakaa muiden kanssa.

Mitä tietoa kenelläkin on, ja miten sitä jaetaan?

Jotta voimme rakentaa demon digitaalisesta työkalusta kuvailevan eli laadullisen hyvinvointi- ja turvallisuustiedon keräämiseen, jakamiseen ja analysoimiseen, tarvitsemme ensin taustatietoja:

  • Mitä tietoa Lapin eri hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoilla on
  • Miten ne tätä tietoa keräävät ja säilyttävät
  • Miten tietoa jaetaan eri toimijoiden kesken?
  • Miten tietoa haluttaisiin jakaa/saada?
  • Mitä tietoa tarvitaan?
  • Mistä ilmiöistä?

Miten löydämme vastauksia?

Toteutamme hankkeessa tämän tiedon keräämiseksi

  • Kysely hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoille Lapissa
  • Haastatteluita 15-20kpl
  • Indikaattoreista ilmöihin -työpajat, joissa keskitytään erityisesti tarpeiden kartoittamiseen ja ilmiöiden valintaan. Demoon valitaan 2 toteutettavaa ilmiöitä, joiden ympärille rakennetaan tietomalli ja tekninen toteutus digitaalisesta ratkaisusta.