Tammikuussa 2024 hankimme laajasti eri organisaatioiden ja järjestöjen yhteystietoja ja lähetimme kyselyä hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoille sekä jaoimme kyselylinkkiä sosiaalisessa mediassa. Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tammikuussa keskityimme myös haastatteluiden kohderyhmän määrittelyyn, kysymysrungon laatimiseen ja itse haastatteluiden aloittamiseen, joita jatkoimme helmikuussa. Aloitimme myös kevään työpajojen valmistelun.