Piirroskuva, jossa ihmisä työn äärellä
  • Toukokuussa olemme järjestäneet neljä (4) alueellista työpajaa, joissa esittelimme digitaalisen työkalun mobiilisovelluksen mallinnuksen, joka mahdollistaisi ilmiöpohjaisen laadullisen tiedon käsittelyn ja jakamisen. Mallinnus on toteutettu Fligma -suunnittelutyökalulla.  Työpajojen edetessä ratkaisua muokattiin vastaamaan toimijoiden tarpeita. Haluamme antaa ison ja lämpimän kiitoksen kaikille työpajoihimme osallistuneille henkilöille! Tässä kuussa valitsemme myös 4-6 yhteistyökumppania tiedon tuottajiksi demon kokeilua varten ja heidän kanssa jatkamme demon työstämistä.
  • Huhtikuussa järjestimme kaksi (2) vaatimusmäärittelyihin liittyvää työpajaa, jonne kutsuimme hyvinvointi- ja turvallisuusasioiden parissa olevia toimijoita. Jatkoimme myös kartoitusta olemassa olevista digipalveluista ja tekoälysovelluksista demon rakentamista silmällä pitäen. Huhtikuussa olemme jatkaneet myös taustakartoitusmateriaalien analysointia.
  • Maaliskuussa olemme työstäneet kevään työpajoja ja aloittaneet kyselyiden ja haastatteluiden analysointia, jotta voisimme hyödyntää näitä tuloksia kevään työpajoissa. Olemme rakentamassa digitaalisen työkalun demoa osallisuuteen ja nuorten hyvinvointiin liittyvien ilmiöiden ympärille. Tarkempi ilmiön valinta tehdään yhdessä kevään ensimmäisessä työpajassa 16.4.2024, jonne olemme kutsuneet monialaisesti lappilaisia hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoita. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan työpajaan ja et ole kutsua saanut, otathan yhteyttä! Yhteystiedot löydät Hanketiimi -sivustolta.
    Maaliskuussa olemme lisäksi selvittäneet muun muassa erilaisia vaihtoehtoja demon alustaratkaisuksi.
  • Helmikuussa jatkamme haastatteluiden toteuttamista ja valmistelemme kevään työpajoja. Tulemme jakamaan lisätietoa ja päivityksiä verkkosivuillamme, joten pysy kuulolla! 
  • Tammikuussa 2024 hankimme laajasti eri organisaatioiden ja järjestöjen yhteystietoja ja lähetimme kyselyä hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoille sekä jaoimme kyselylinkkiä sosiaalisessa mediassa. Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tammikuussa keskityimme myös haastatteluiden kohderyhmän määrittelyyn, kysymysrungon laatimiseen ja itse haastatteluiden aloittamiseen. 
  • Joulukuussa 2023 laadimme kyselylomakkeen, jota hiottiin vielä useassa eri verkostotapaamisessa.
  • Syksyllä 2023 hankkeen alkaessa perehdyimme erilaisiin materiaaleihin, vahvistimme verkostojamme ja työstimme askelmerkkejä kohti hankkeen tavoitetta. 

INDI -hankkeessa tuotetaan demo digitaalisesta työkalusta, joka helpottaisi lappilaisten hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoiden ilmiöpohjaisen tiedon jakamista, hyödyntämistä, ennakointia sekä laadullisella hyvinvointi- ja turvallisuustiedolla johtamista. Keskitymme kuvailevaan, ilman numeroita ilmaistavaan tietoon ja sen hyödyntämiseen Lapissa. Työkalua kehitetään laajassa verkostoyhteistyössä.