Piirroskuva, jossa ihmisä työn äärellä
  • Maaliskuussa olemme työstäneet kevään työpajoja ja aloittaneet kyselyiden ja haastatteluiden analysointia, jotta voisimme hyödyntää näitä tuloksia kevään työpajoissa. Olemme rakentamassa digitaalisen työkalun demoa osallisuuteen ja nuorten hyvinvointiin liittyvien ilmiöiden ympärille. Tarkempi ilmiön valinta tehdään yhdessä kevään ensimmäisessä työpajassa 16.4.2024, jonne olemme kutsuneet monialaisesti lappilaisia hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoita. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan työpajaan ja et ole kutsua saanut, otathan yhteyttä! Yhteystiedot löydät Hanketiimi -sivustolta.
    Maaliskuussa olemme lisäksi selvittäneet muun muassa erilaisia vaihtoehtoja demon alustaratkaisuksi.
  • Helmikuussa jatkamme haastatteluiden toteuttamista ja valmistelemme kevään työpajoja. Tulemme jakamaan lisätietoa ja päivityksiä verkkosivuillamme, joten pysy kuulolla! 
  • Tammikuussa 2024 hankimme laajasti eri organisaatioiden ja järjestöjen yhteystietoja ja lähetimme kyselyä hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoille sekä jaoimme kyselylinkkiä sosiaalisessa mediassa. Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tammikuussa keskityimme myös haastatteluiden kohderyhmän määrittelyyn, kysymysrungon laatimiseen ja itse haastatteluiden aloittamiseen. 
  • Joulukuussa 2023 laadimme kyselylomakkeen, jota hiottiin vielä useassa eri verkostotapaamisessa.
  • Syksyllä 2023 hankkeen alkaessa perehdyimme erilaisiin materiaaleihin, vahvistimme verkostojamme ja työstimme askelmerkkejä kohti hankkeen tavoitetta. 

INDI -hankkeessa tuotetaan demo digitaalisesta työkalusta, joka helpottaisi lappilaisten hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoiden ilmiöpohjaisen tiedon jakamista, hyödyntämistä, ennakointia sekä laadullisella hyvinvointi- ja turvallisuustiedolla johtamista. Keskitymme kuvailevaan, ilman numeroita ilmaistavaan tietoon ja sen hyödyntämiseen Lapissa. Työkalua kehitetään laajassa verkostoyhteistyössä.