• Syksyllä 2023 hankkeen alkaessa perehdyimme erilaisiin materiaaleihin, vahvistimme verkostojamme ja työstimme askelmerkkejä kohti hankkeen tavoitetta. 
  • Kartoitimme hyvinvointi- ja turvallisuustietoa tuottavat hyvinvointi- ja turvallisuustoimijat Lapin alueella ja tunnistimme avaintoimijoita.
  • Joulukuussa 2023 laadimme kyselylomakkeen, jota hiottiin vielä useassa eri verkostotapaamisessa.