Indikaattoreista ilmiöihin

Tervetuloa tutustumaan!
INDI-hankkeessa työstetään avoimessa verkostoyhteistyössä demo laadullisen ja ilmiöpohjaisen hyvinvointi- ja turvallisuustiedon keräämiseen, jakamiseen ja analysointiin Lapissa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan tähän työhön! 

Jaa meille kokemuksiasi siitä, mitä ja miten työssäsi tai vapaaehtoistyössäsi kerätään ja hyödynnetään tietoa. Entistä parempi tiedon hyödyntäminen on tarpeen, jotta saamme Lapissa tehtyä parempia päätöksiä. 

Alasivuilta löydät lisää tietoa eri aihealueista ja siitä mitä teemme. Sivusto täydentyy hankkeen edetessä.

 

Mitä ja kenellä on laadullista ja ilmiöpohjaista tietoa?

Demon rakentamista varten tarvitaan täsmätietoa siitä, keillä toimijoilla Lapissa on laadullista ja ilmiöpohjaista tietoa, jonka jakamisesta hyötyisi koko toimijakenttä. Yhtälailla on selvitettävä, minkälaista tietoa eri toimijoilla on, ja mitä ne voivat jakaa muiden kanssa. Mitä ja miten tietoa jaetaan jo nyt eri toimijoiden kesken?

Mitä tarpeita Lapissa laadulliselle ja ilmiöpohjaiselle tiedolle on?

Demon rakentamista varten tarvitsemme tietoa myös siitä, mitä tarpeita Lapin hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoilla on laadulliselle ja ilmiöpohjaiselle tiedolle. Mitä tietoa tarvitaan, milloin sitä tarvitaan, missä muodossa sitä tarvitaan? Mistä ilmöistä tarvitsemme lisää tietoa, suunnataksemme resurssejamme paremmin ja tehdäksemme entistä parempia päätöksiä?

Digitaaliset palvelut ja ennakointi

Mitä digitaalisia palveluita jo on käytössä hyvinvoinnin ja turvallisuuden tiedolla johtamisessa? Miten tekoälyä voisi hyödyntää? Minkälaisia globaaleja ennakointialustoja on, ja miten niitä voitaisiin hyödyntää Lapissa?

Demo

Toteutetaan demo eli kokeiluversio digitaalisesta työkalusta laadullisen ja ilmiöpohjaisen tiedon keräämiseen, jakamiseen ja analysointiin Lapissa. Valitaan 2-3 ilmiötä, joiden ympärille demo rakennetaan. Testataan mahdollista ratkaisua, kerätään siitä käyttäjiltä kokemusta ja palautetta.

Indikaattoreista ilmiöihin -hanke

Indikaattoreista ilmiöihin – hyvinvointi- ja turvallisuustiedolla johtamisen kehittäminen Lapissa eli INDI-hanke on Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston toteuttama hanke, 1.9.2023 – 30.6.2025. Hanketta rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 361 844 EUR, josta EU- ja valtion rahoitusta 289 475 EUR.

Hankkeen kehittämistavoitteena on edistää digitalisaation mahdollisuuksia lappilaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä ja organisaatiorajat ylittävässä verkostoyhteistyössä. Hankkeen välittömänä tavoitteena on kehittää ja kokeilla digitaalisen työkalun demoversiota ilmiöpohjaisen, ennakoivan ja laadullisen tiedon käytön vahvistamiseksi monitoimijaisessa hytu-työssä ja päätöksenteossa.