INDI -hankkeessa rakennetaan demo digitaalisesta työkalusta, joka helpottaisi lappilaisten hyvinvointi- ja turvallisuustoimijoiden ilmiöpohjaisen tiedon jakamista, hyödyntämistä, ennakointia sekä laadullisella hyvinvointi- ja turvallisuustiedolla johtamista. Keskitymme kuvailevaan, ilman numeroita ilmaistavaan tietoon ja sen hyödyntämiseen Lapissa. Työkalua kehitetään laajassa verkostoyhteistyössä.